Wybory uzupełniające Ławników na kadencję 2020 – 2023

Uprzejmie informuję, że zgodnie z wnioskiem przekazanym przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu informującym, iż Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu, działając na podstawie art. 161 § 1 i art. 168 ustawy z dnia 2 (...)

Chodnik przy ulicy Zielonej w Wolsztynie w budowie

W zakres inwestycji wchodzi wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm. Całkowita powierzchnia projektowanego chodnika wynosi 826,0 m2, w tym zjazdy na pow. 226,0m2. Ponadto w ramach prze (...)

Przebudowa mostu drewnianego nad Środkowym Kanałem Obry

W dniu 3 grudnia b.r. dokonano odbioru zadania  pn.:„Przebudowa mostu drewnianego zlokalizowanego w ciągu drogi stanowiącej własność gminy (działki nr 2006, 1832, 1825) nad Środkowym Kanałem Obry&rdq (...)

Nowe strefy sportowo rekreacyjne w gminie Wolsztyn

Zakończono prace związane z wykonaniem ogólnodostępnych i wielofunkcyjnych stref sportowo – rekreacyjnych w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowy (...)

Zakończono kolejny odcinek budowy ścieżki rowerowej Obra - Świętno

Inwestycja realizowana przez Gminę Wolsztyn  wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 315 relacji Obra – Świętno.  W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzi budowa ścieżki rowerowej na dwóch o (...)

Nowy plac zabaw dla najmłodszych przy SP5 w Wolsztynie

Na etapie końcowym znajdują się prace związane z wykonaniem placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wolsztynie.

(...)

Strefa Płatnego Parkowania zostanie rozszerzona o ulicę Strzelecką i Wschowską

W poniedziałek 2 grudnia b.r. wchodzi w życie Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 września 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały nr X/84/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 czerwca 2015 roku (...)

Już niebawem nowe oświetlenie przy garażach w rejonie ulicy Żeromskiego

W dniu 28 listopada 2019 roku Burmistrz Wolsztyna – Wojciech Lis podpisał umowę na budowę oświetlenia ulicznego w rejonie ulicy Żeromskiego w Wolsztynie – teren przy garażach.

(...)

Zintegrowane centrum komunikacyjne w budowie

W dniu 5 lipca 2019 roku nastąpiło przekazanie placu budowy wykonawcy. W fazie początkowej inwestycji rozebrany został budynek usługowy (kiosk z zapleczem magazynowym) wraz z fundamentami.

(...)

Umowa na place zabaw przy Przedszkolu w Obrze podpisana

W dniu 20 listopada 2019 roku Burmistrz Wolsztyna – Wojciech Lis podpisał umowę na budowę dwóch placów zabaw wyposażonych w urządzenia do zabawy i rekreacji dla dzieci na terenie należącym do Zespoł (...)

Nowe oświetlenie w Niałku Wielkim od strony Jeziora Berzyńskiego

W dniu 15 listopada 2019 roku Burmistrz Wolsztyna – Wojciech Lis podpisał umowę na budowę oświetlenia w Niałku Wielkim w sąsiedztwie Jeziora Berzyńskiego. Inwestycja stanowi pierwszy etap przedsięwzięcia, drugi p (...)

Uwaga ! Teren czasowo wyłączony z ruchu drogowego

W związku z realizacją zadania pn.: „Poprawa stanu infrastruktury dworcowej poprzez rewitalizację dworca kolejowego wraz z terenami przyległymi w Wolsztynie”, informujemy iż w dniach od 15 listopada do (...)

Rusza budowa drogi w Starym Widzimiu

W dniu 15 października 2019 roku Burmistrz Wolsztyna – Wojciech Lis podpisał umowę na budowę drogi w miejscowości Stary Widzim. W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzi budowa drogi na odcinku o długości ca. 407,08 m o nawierzchni z (...)

Droga na Berzynie w trakcie budowy

W dniu 25 lipca 2019 roku Burmistrz Wolsztyna – Wojciech Lis podpisał umowę na budowę drogi w miejscowości Berzyna (obręb Komorowo).

(...)

Nowe oświetlenie w Karpicku przy ulicy Poznańskiej

W dniu 29 października 2019 roku Burmistrz Wolsztyna – Wojciech Lis podpisał umowę na rozbudowę sieci oświetlenia ulicznego – Karpicko, ul. Poznańska i ul. Lipowa – etap I.

(...)

Umowa na budowę boiska wielofunkcyjnego we Wroniawach podpisana

W dniu 22 października 2019 roku Burmistrz Wolsztyna – Wojciech Lis podpisał umowę na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej we Wroniawach.

(...)

Dotacja na budowę drogi podpisana

W dniu 25 października br. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu podpisana została umowa o dofinansowanie realizacji zadania pn.: Rozbudowa drogi gminnej  w (...)

100 000 zł na remont szatni na boiskach sportowych

W dniu 17 października br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu  podpisana została umowa o dofinansowanie realizacji zadania pn.: Remont szatni na boiskach sportowych w gminie Wo (...)

Trwają intensywne prace na obiekcie MOSiRu

Trwają prace związane z rozbudową części centralnej budynku oraz przebudowę istniejącej części hotelowo – gastronomicznej MOSiRu.

(...)

« »