wpisz słowo:   
 Niedziela,  24 Stycznia 2021
 
 
A  A  A
Zobacz
Nagrody
Archiwum

Aktualności z życia naszego miasta i gminy

Data dodania: 2020-11-17
 XXV sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie

Informujemy, iż w dniu 25 listopada 2020 r. o godz. 13:00 w sala sesyjna Urzędu Miejskiego Wolsztyn odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie

 

Porządek obrad
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Porządek obrad.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
6. Analiza oświadczeń majątkowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/162/2019 w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Wolsztyn na 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/146/2019 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/104/2015 Rady Miejskiej z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Wolsztyn.
12. Podjęcie uchwały w sprawie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Wolsztyńskiemu pomocy finansowej w 2021 roku na dofinansowanie zadań bieżących Powiatowej Wolsztyńskiej Orkiestry Dętej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Wolsztyńskiemu pomocy finansowej w 2021 roku na dofinansowanie zadań bieżących związanych
z utrzymaniem Miejskiej Sali Sportowej "Świtezianka".
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego w 2021 roku na pokrycie odszkodowań za grunty przejęte na cele publiczne - budowa ścieżki rowerowej Stary Widzim - Kębłowo.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Wolsztyńskiemu pomocy finansowej w 2021 roku na realizację zadania pn. "Remont Miejskiej Sali Sportowej Świtezianka".
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Wolsztyńskiemu pomocy finansowej w 2021 roku na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3807P Adamowo-Gościeszyn w zakresie budowy ścieżki rowerowej"
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Wolsztyńskiemu pomocy finansowej w 2021 roku na realizacje zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Poniatowskiego, Bohaterów Bielnika i Niałeckiej w Wolsztynie".
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Miastu Zielona Góra pomocy finansowej w 2021 roku na dofinansowanie działalności Izby Wytrzeźwień.
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Wolsztyn na 2021 r.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Wolsztyn - Siedlec.
22. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn obejmującej teren we Wroniawach.
24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn obejmującej teren we Wroniawach.
25. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Komorowie.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/186/2016 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta i gminy Wolsztyn na lata 2016-2020".
27. Interpelacje i zapytania radnych.
28. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
29. Wolne wnioski i informacje.
30. Zamknięcie obrad.
Ostrzeżenia meteorologiczne...

Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-20 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-19 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-16 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-15 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-10 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
zobacz więcej ostrzeżeń meteo...


Tereny inwestycyjne
Gminne inwestycje
Fundusze zewnętrzne
Szlaki GPS


Zgłoś awarię
Stacja meteo
Kamery online
Informator SMS
Portal esesja
Sprawdź dowód
Biuletyn Informacji Pub.
Imprezy cykliczne
Pobierz grę terenową
Szlaki GPS
Wolsztyn inspiruje
Foldery promocyjne
Galeria zdjęć
Łódź Turystyczna
Kultura
Edukacja
Biblioteka Publiczna
Zwierzaki z Wolsztyna
Karta Rodziny
Ochrona powietrza
Opieka nad zabytkami
Strefa Płat. Parkowania
iPlan Miasta
Sport
Komunikacja
Geo-System
Informacja przestrzenna
Oferta inwestycyjna


Nadchodzące wydarzenia...

2020-12-02
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-10-26
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-30
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-25
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-22
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-19
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-19
Urząd Miejski w Wolsztynie
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...
Aktualna pogoda w Wolsztynie...

zobacz więcej kamer...

Nadchodzące wydarzenia - Wolsztyński Dom Kultury...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...

Nadchodzące wydarzenia - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...


URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE
Rynek 1
64-200 Wolsztyn

Tel. (68) 347 45 00, Fax. (68) 384 27 47

Urząd Miejski jest czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 15:00
środa 7:00 - 16:00
piątek 7:00 - 14:00

Wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 14:30
środa 7:00 - 15:30
piątek 7:00 - 13:30

Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek 8:00 - 14:30
środa 8:00 - 15:30
piątek 8:00 - 13:30                    
                    
                    
Osób online: 29
stat4u
Urząd Miejski w Wolsztynie - www.wolsztyn.pl 2008 - 2021
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"