wpisz słowo:   
 Środa,  21 Października 2020
 
 
A  A  A
2020-10-21
W 1978 r. w Szkole Podstawowej nr 1 odsłonięto tablicę z popiersiem A. Sturnego
Zobacz
Nagrody
Archiwum

Aktualności z życia naszego miasta i gminy

Data dodania: 2020-09-30
 XXIII sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie

Informujemy, iż w dniu 30 września 2020 r., godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie odbędzie się XXIII sesja Rady Miejskiej. Sesja odbędzie się w formie zdalnej - on-line.

Porządek obrad
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
4. Porządek obrad.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
6. Podsumowanie konkursu Piękna Wieś.
7. Informacja Burmistrza Wolsztyna o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2020 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2020-2030.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nr VI/57/2019 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie opłaty targowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/130/2019 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie udzielenia Miastu Zielona Góra pomocy finansowej w 2020 roku na dofinansowanie działalności Izby Wytrzeźwień.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wolsztyn do realizacji projektu "Nowe miejsca dla przedszkolaków w Gminie Wolsztyn" współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Stadionowi przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wolsztynie
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Wolsztyńskiemu Domowi Kultury.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji Aglomeracji Wolsztyn - Siedlec.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/186/2016 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta i gminy Wolsztyn na lata 2016 - 2020".
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Adamowie i Komorowie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 308 i 309/1 w Nowych Tłokach.
19. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tłokach.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn, obejmującej teren w Powodowie.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Gminy Wolsztyn pod rozbudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 32 z drogą wojewódzką nr 305 i ul. Gajewskich w Wolsztynie.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/243/2020 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie nadania nazw ulic.
23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców osiedla Heleny w Wolsztynie z dnia 15 czerwca 2020 r.
24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców osiedla Helena mieszkający przy granicy z osiedlową ulicą Żwirową w Wolsztynie z dnia 6 lipca 2020 r.
25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
26. Interpelacje i zapytania radnych.
27. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszonych na poprzednich sesjach.
28. Wolne wnioski i informacje.
29. Zamknięcie obrad.

 
Ostrzeżenia meteorologiczne...

Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-20 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-19 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-16 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-15 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-10 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
zobacz więcej ostrzeżeń meteo...


Tereny inwestycyjne
Gminne inwestycje
Fundusze zewnętrzne
Szlaki GPS


Zgłoś awarię
Stacja meteo
Kamery online
Informator SMS
Portal esesja
Sprawdź dowód
Biuletyn Informacji Pub.
Imprezy cykliczne
Pobierz grę terenową
Szlaki GPS
Wolsztyn inspiruje
Foldery promocyjne
Galeria zdjęć
Łódź Turystyczna
Kultura
Edukacja
Biblioteka Publiczna
Zwierzaki z Wolsztyna
Karta Rodziny
Ochrona powietrza
Opieka nad zabytkami
Strefa Płat. Parkowania
iPlan Miasta
Sport
Komunikacja
Geo-System
Informacja przestrzenna
Oferta inwestycyjna


Nadchodzące wydarzenia...

2020-10-26
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-30
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-25
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-22
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-19
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-19
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-18
Urząd Miejski w Wolsztynie
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...
Aktualna pogoda w Wolsztynie...

zobacz więcej kamer...

Nadchodzące wydarzenia - Wolsztyński Dom Kultury...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...

Nadchodzące wydarzenia - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...


URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE
Rynek 1
64-200 Wolsztyn

Tel. (68) 347 45 00, Fax. (68) 384 27 47

Urząd Miejski jest czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 15:00
środa 7:00 - 16:00
piątek 7:00 - 14:00

Wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 14:30
środa 7:00 - 15:30
piątek 7:00 - 13:30

Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek 8:00 - 14:30
środa 8:00 - 15:30
piątek 8:00 - 13:30                    
                    
                    
Osób online: 36
stat4u
Urząd Miejski w Wolsztynie - www.wolsztyn.pl 2008 - 2020
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"