wpisz słowo:   
 Środa,  21 Października 2020
 
 
A  A  A
2020-10-21
W 1978 r. w Szkole Podstawowej nr 1 odsłonięto tablicę z popiersiem A. Sturnego
Zobacz
Nagrody
Archiwum

Aktualności z życia naszego miasta i gminy

Data dodania: 2020-05-11
 XXI sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie

27 maja 2020 roku, o godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie odbędzie się XXI sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie. Sesja odbędzie się zdalnie. 


Porządek obrad
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji 29.04.2020 r.
4. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji 6.05.2020 r.
5. Uchwalenie porządku obrad.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
7. Raport o stanie Gminy za 2019 rok.
a) wystąpienie Burmistrza Wolsztyna,
b) debata,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wolsztyna wotum zaufania.
8. Procedura udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wolsztyna:
a) Omówienie sprawozdania Burmistrza Wolsztyna z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia.
b) Wysłuchanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie o sprawozdaniu Burmistrza Wolsztyna z wykonania budżetu za 2019 roku.
c) Wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wolsztyn za 2019 rok.
d) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wolsztyna za 2019 rok.
e) Wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Wolsztyna z wykonania budżetu Gminy Wolsztyn za 2019 rok.
f) Opinie komisji branżowych i dyskusja nad wykonaniem budżetu.
g) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 roku.
h) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wolsztyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego w 2020 roku na pokrycie odszkodowań za grunty przejęte na cele publiczne – budowa ścieżki rowerowej Stary Widzim - Kębłowo
10. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58) zaplanowanego do realizacji na 2020 r. przez gminę Wolsztyn
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn, obejmującej tereny w Wolsztynie, Rudnie, Adamowie, Nowej Obrze, Powodowie i Obrze.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zamknięcie obrad.


Ostrzeżenia meteorologiczne...

Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-20 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-19 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-16 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-15 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-10 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
zobacz więcej ostrzeżeń meteo...


Tereny inwestycyjne
Gminne inwestycje
Fundusze zewnętrzne
Szlaki GPS


Zgłoś awarię
Stacja meteo
Kamery online
Informator SMS
Portal esesja
Sprawdź dowód
Biuletyn Informacji Pub.
Imprezy cykliczne
Pobierz grę terenową
Szlaki GPS
Wolsztyn inspiruje
Foldery promocyjne
Galeria zdjęć
Łódź Turystyczna
Kultura
Edukacja
Biblioteka Publiczna
Zwierzaki z Wolsztyna
Karta Rodziny
Ochrona powietrza
Opieka nad zabytkami
Strefa Płat. Parkowania
iPlan Miasta
Sport
Komunikacja
Geo-System
Informacja przestrzenna
Oferta inwestycyjna


Nadchodzące wydarzenia...

2020-10-26
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-30
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-25
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-22
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-19
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-19
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-18
Urząd Miejski w Wolsztynie
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...
Aktualna pogoda w Wolsztynie...

zobacz więcej kamer...

Nadchodzące wydarzenia - Wolsztyński Dom Kultury...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...

Nadchodzące wydarzenia - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...


URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE
Rynek 1
64-200 Wolsztyn

Tel. (68) 347 45 00, Fax. (68) 384 27 47

Urząd Miejski jest czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 15:00
środa 7:00 - 16:00
piątek 7:00 - 14:00

Wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 14:30
środa 7:00 - 15:30
piątek 7:00 - 13:30

Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek 8:00 - 14:30
środa 8:00 - 15:30
piątek 8:00 - 13:30                    
                    
                    
Osób online: 28
stat4u
Urząd Miejski w Wolsztynie - www.wolsztyn.pl 2008 - 2020
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"