wpisz słowo:   
 Piątek,  10 Lipca 2020
 
 
A  A  A
Zobacz
Nagrody
Archiwum

Aktualności z życia naszego miasta i gminy

Data dodania: 2020-02-18
 Zaproszenie na XVII sesję Rady Miejskiej w Wolsztynie

Zapraszamy na XVII sesję Rady Miejskiej w Wolsztynie, która odbędzie się 26 lutego 2020 r., o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
8. Informacja dotycząca funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2020-2030.
11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/148/2019 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Wolsztyńskiemu pomocy finansowej w 2020 roku na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3793P Stara Tuchorza – Kiełpiny – Powodowo”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały NR XV/157/2019 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Wolsztyńskiemu pomocy finansowej w 2020 roku na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P – ul. Lipowa w Wolsztynie wraz z remontem odcinka drogi – od DK 32 do przejazdu kolejowego w m. Adamowo”
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Wolsztynie, obręb III m. Wolsztyn oznaczonej działką nr 204/1.
14. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Starym Widzimiu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn obejmującej teren w Starym Widzimiu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn, obejmującej teren w Wolsztynie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w m. Karpicko.
18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w m. Świętno.
19. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Dzienny Dom „Senior+”.
20. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/452/2017 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 października 2017 roku w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wolsztyn w 2020 roku”.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami sołectw konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w Wolsztynie w sprawie zmiany statutów sołectw położonych na terenie Gminy Wolsztyn.
23. Interpelacje i zapytania radnych.
24. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
25. Wolne wnioski i informacje.
26. Zamknięcie obrad.

 
Galeria zdjęć

Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie


Ostrzeżenia meteorologiczne...

Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-10 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-01 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-06-28 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-06-21 | Ostrzeżenie meteorologiczne - gwałtowne wzrosty stanów wody
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-06-19 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
zobacz więcej ostrzeżeń meteo...


Tereny inwestycyjne
Gminne inwestycje
Fundusze zewnętrzne
Szlaki GPS


Zgłoś awarię
Stacja meteo
Kamery online
Informator SMS
Portal esesja
Sprawdź dowód
Biuletyn Informacji Pub.
Imprezy cykliczne
Pobierz grę terenową
Szlaki GPS
Wolsztyn inspiruje
Foldery promocyjne
Galeria zdjęć
Łódź Turystyczna
Kultura
Edukacja
Biblioteka Publiczna
Zwierzaki z Wolsztyna
Karta Rodziny
Ochrona powietrza
Opieka nad zabytkami
Strefa Płat. Parkowania
iPlan Miasta
Sport
Komunikacja
Geo-System
Informacja przestrzenna
Oferta inwestycyjna


Nadchodzące wydarzenia...

2020-07-04
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-04-04
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-03-11
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-03-07
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-03-01
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-02-28
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-02-15
Urząd Miejski w Wolsztynie
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...
Aktualna pogoda w Wolsztynie...

zobacz więcej kamer...

Nadchodzące wydarzenia - Wolsztyński Dom Kultury...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...

Nadchodzące wydarzenia - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...


URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE
Rynek 1
64-200 Wolsztyn

Tel. (68) 347 45 00, Fax. (68) 384 27 47

Urząd Miejski jest czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 15:00
środa 7:00 - 16:00
piątek 7:00 - 14:00

Wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 14:30
środa 7:00 - 15:30
piątek 7:00 - 13:30

Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek 8:00 - 14:30
środa 8:00 - 15:30
piątek 8:00 - 13:30                    
                    
                    
Osób online: 15
stat4u
Urząd Miejski w Wolsztynie - www.wolsztyn.pl 2008 - 2020
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"