wpisz słowo:   
 Czwartek,  27 Lutego 2020
 
 
A  A  A
Zobacz
Nagrody
Archiwum

Aktualności z życia naszego miasta i gminy

Data dodania: 2019-12-27
 XVI Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie


 XVI Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji. (27.11.2019r.).

4. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji (10.12.2019 r.).

5. Uchwalenie porządku obrad.

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie z działalności stałych komisji rady w 2019 roku.

8. Stanowisko Rady Miejskiej w Wolsztynie w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2019 - 2029.

11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2020 - 2030.

12. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Wolsztyna na 2020 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/533/2018 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Wolsztyn na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza, trybu postępowania w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczania.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/332/2017 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020 - 2023.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wolsztyn na lata 2020 - 2022.

18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wolsztyn na rok szkolny 2019/2020.

19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wolsztyn.

20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Wolsztynie.

21. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch obszarów położonych w Powodowie, przy drodze krajowej nr 32 – część A.

22. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek w rejonie ulicy Inwestycyjnej.

23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Wolsztynie.

24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Wolsztynie.

25. Interpelacje i zapytania radnych.

26. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

27. Wolne wnioski i informacje.

28. Zamknięcie obrad.

 

 

Sesja odbędzie się 30 grudnia 2019 roku, o godzinie 13.00

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie.

 

 

W myśl art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /teks jednolity Dz. U.  z 2019 r., poz. 506/ pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej, w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów gminy.Galeria zdjęć

Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie


Ostrzeżenia meteorologiczne...

Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-02-23 | Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-02-22 | Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-02-16 | Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-02-12 | Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-02-10 | Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr
zobacz więcej ostrzeżeń meteo...


Tereny inwestycyjne
Gminne inwestycje
Fundusze zewnętrzne
Szlaki GPS


Zgłoś awarię
Stacja meteo
Kamery online
Informator SMS
Portal esesja
Sprawdź dowód
Biuletyn Informacji Pub.
Imprezy cykliczne
Pobierz Quest
Szlaki GPS
Wolsztyn inspiruje
Foldery promocyjne
Galeria zdjęć
Łódź Turystyczna
Kultura
Edukacja
Biblioteka Publiczna
Projekt 8.3
Karta Rodziny
Ochrona powietrza
Opieka nad zabytkami
Strefa Płat. Parkowania
iPlan Miasta
Sport
Komunikacja
Geo-System
Informacja przestrzenna
Oferta inwestycyjna


Nadchodzące wydarzenia...

2020-04-04
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-04-04
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-03-11
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-03-01
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-02-28
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-02-15
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-02-07
Urząd Miejski w Wolsztynie
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...
Aktualna pogoda w Wolsztynie...

zobacz więcej kamer...

Nadchodzące wydarzenia - Wolsztyński Dom Kultury...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...

Nadchodzące wydarzenia - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...


URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE
Rynek 1
64-200 Wolsztyn

Tel. (68) 347 45 00, Fax. (68) 384 27 47

Urząd Miejski jest czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 15:00
środa 7:00 - 16:00
piątek 7:00 - 14:00

Wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 14:30
środa 7:00 - 15:30
piątek 7:00 - 13:30

Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 14:30
środa 7:00 - 15:30
piątek 7:00 - 13:30                    
                    
                    
Osób online: 13
stat4u
Urząd Miejski w Wolsztynie - www.wolsztyn.pl 2008 - 2020
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"