wpisz słowo:   
 Wtorek,  14 Lipca 2020
 
 
A  A  A
Zobacz
Nagrody
Archiwum

Aktualności z życia naszego miasta i gminy

Data dodania: 2019-11-26
 XIV Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie

 XIV Sesja  Rady  Miejskiej w Wolsztynie

 

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

4. Uchwalenie porządku obrad.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Wolsztyn na rok 2020.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020 - 2022.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia przed Następstwami Używania Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych na lata 2020 - 2022.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2019 - 2029.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Wolsztyńskiemu pomocy finansowej w 2020 roku na dofinansowanie zadań bieżących związanych z utrzymaniem Miejskiej Sali Sportowej „Świtezianka”.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Wolsztyńskiemu pomocy finansowej w 2020 roku na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3793P Stara Tuchorza – Kiełpiny – Powodowo”.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR LII/592/2018 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących na terenie Gminy Wolsztyn żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, w tym określenia kategorii dzieci na które przyznawana jest dotacja

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wolsztyn na lata 2019 - 2034".

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Wolsztynie.

18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia prawa Uchwałą nr XI/115/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn, obejmujący teren w Nowych Tłokach.

19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą nr XI/115/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn, obejmujący teren w Nowych Tłokach

20. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą nr XI/115/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn, obejmujący teren w Nowych Tłokach.

21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Wolsztyn".

22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Wolsztyn".

23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Wolsztyn".

24. Interpelacje i zapytania radnych.

25. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

26. Wolne wnioski i informacje.

27. Zamknięcie obrad.

 


 

Sesja odbędzie się 27 listopada 2019 Roku,o godzinie 15.00
w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie.

 

W myśl art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /teks jednolity Dz. U.  z 2019 r., poz. 506/ pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej, w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów gminy.Galeria zdjęć

Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie


Ostrzeżenia meteorologiczne...

Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-10 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-01 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-06-28 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-06-21 | Ostrzeżenie meteorologiczne - gwałtowne wzrosty stanów wody
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-06-19 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
zobacz więcej ostrzeżeń meteo...


Tereny inwestycyjne
Gminne inwestycje
Fundusze zewnętrzne
Szlaki GPS


Zgłoś awarię
Stacja meteo
Kamery online
Informator SMS
Portal esesja
Sprawdź dowód
Biuletyn Informacji Pub.
Imprezy cykliczne
Pobierz grę terenową
Szlaki GPS
Wolsztyn inspiruje
Foldery promocyjne
Galeria zdjęć
Łódź Turystyczna
Kultura
Edukacja
Biblioteka Publiczna
Zwierzaki z Wolsztyna
Karta Rodziny
Ochrona powietrza
Opieka nad zabytkami
Strefa Płat. Parkowania
iPlan Miasta
Sport
Komunikacja
Geo-System
Informacja przestrzenna
Oferta inwestycyjna


Nadchodzące wydarzenia...

2020-07-04
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-04-04
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-03-11
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-03-07
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-03-01
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-02-28
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-02-15
Urząd Miejski w Wolsztynie
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...
Aktualna pogoda w Wolsztynie...

zobacz więcej kamer...

Nadchodzące wydarzenia - Wolsztyński Dom Kultury...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...

Nadchodzące wydarzenia - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...


URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE
Rynek 1
64-200 Wolsztyn

Tel. (68) 347 45 00, Fax. (68) 384 27 47

Urząd Miejski jest czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 15:00
środa 7:00 - 16:00
piątek 7:00 - 14:00

Wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 14:30
środa 7:00 - 15:30
piątek 7:00 - 13:30

Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek 8:00 - 14:30
środa 8:00 - 15:30
piątek 8:00 - 13:30                    
                    
                    
Osób online: 36
stat4u
Urząd Miejski w Wolsztynie - www.wolsztyn.pl 2008 - 2020
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"