wpisz słowo:   
 Niedziela,  26 Stycznia 2020
 
 
A  A  A
2020-01-26
26 I 1945 - II Wojna Światowa, wyzwolenie Wolsztyna spod okupacji niemieckiej i wkroczenie wojsk radzieckich.
Zobacz
Nagrody
Archiwum

Aktualności z życia naszego miasta i gminy

Data dodania: 2019-10-30
 XII Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie

XII SESJA  RADY  MIEJSKIEJ  W  WOLSZTYNIE

 

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

4. Uchwalenie porządku obrad.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

6. Analiza oświadczeń majątkowych.

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wolsztyn za rok szkolny 2018/2019.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2019 - 2029.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr X/106/2019 Rady Miejskiej  w Wolsztynie z dnia 26.06.2019 roku w sprawie udzielenia w roku 2019 pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Powodowo oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku drogi wojewódzkiej nr 303 z Powodowa do Siedlca” w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 303 z Powodowa do Siedlca

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Wolsztyńskiemu pomocy finansowej  w 2020 roku na dofinansowanie zadań bieżących Powiatowej Wolsztyńskiej Orkiestry Dętej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Miastu Zielona Góra pomocy finansowej w 2020 roku na dofinansowanie działalności Izby Wytrzeźwień.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego w 2019 roku.

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Rakoniewice na zadanie: "Budowa drogi gminnej z m. Rostarzewo do m. Tłoki".

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn, obejmującej teren w Nowych Tłokach.

19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy na rok 2020 gminy Wolsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy   z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/82/2019 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wolsztyn.

21. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia działań ochronnych wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody.

22. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg.

23. Interpelacje i zapytania radnych.

24. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

25. Wolne wnioski i informacje.

26. Zamknięcie obrad.

 


 

Sesja odbędzie się 30 Października 2019 roku, o godzinie 15.00

w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie.

 Galeria zdjęć

Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie


Ostrzeżenia meteorologiczne...

Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-01-25 | Ostrzeżenie meteorologiczne - opady marznące
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-01-04 | Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr
Urząd Miejski w Wolsztynie
2019-12-27 | Ostrzeżenie meteorologiczne - oblodzenie
Urząd Miejski w Wolsztynie
2019-12-18 | Ostrzeżenie meteorologiczne - gęsta mgła
Urząd Miejski w Wolsztynie
2019-11-26 | Ostrzeżenie meteorologiczne - pył PM10 w powietrzu
zobacz więcej ostrzeżeń meteo...


Tereny inwestycyjne
Gminne inwestycje
Fundusze zewnętrzne
Szlaki GPS


Zgłoś awarię
Stacja meteo
Kamery online
Informator SMS
Portal esesja
Sprawdź dowód
Biuletyn Informacji Pub.
Imprezy cykliczne
Pobierz Quest
Szlaki GPS
Wolsztyn inspiruje
Foldery promocyjne
Galeria zdjęć
Łódź Turystyczna
Kultura
Edukacja
Biblioteka Publiczna
Projekt 8.3
Karta Rodziny
Ochrona powietrza
Opieka nad zabytkami
Strefa Płat. Parkowania
iPlan Miasta
Sport
Komunikacja
Geo-System
Informacja przestrzenna
Oferta inwestycyjna


Nadchodzące wydarzenia...

2020-03-01
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-02-07
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-02-06
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-01-30
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-01-17
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-01-16
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-01-13
Urząd Miejski w Wolsztynie
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...
Aktualna pogoda w Wolsztynie...

zobacz więcej kamer...

Nadchodzące wydarzenia - Wolsztyński Dom Kultury...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...

Nadchodzące wydarzenia - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...


URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE
Rynek 1
64-200 Wolsztyn

Tel. (68) 347 45 00, Fax. (68) 384 27 47

Urząd Miejski jest czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 15:00
środa 7:00 - 16:00
piątek 7:00 - 14:00

Wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 14:30
środa 7:00 - 15:30
piątek 7:00 - 13:30

Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 14:30
środa 7:00 - 15:30
piątek 7:00 - 13:30                    
                    
                    
Osób online: 22
stat4u
Urząd Miejski w Wolsztynie - www.wolsztyn.pl 2008 - 2020
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"